Land For Sale

காணி விற்­ப­னைக்கு

யாழ்ப்­பாணம் கலா­சாலை வீதி, தின்­ன­வேலி வடக்கு (வைரவர் கோவில் பின் வீதி, பால் பண்­ணைக்கு முன்­பாக) வீடு கிணற்­றுடன் கூடிய இரண்டு பரப்புக் காணி விற்­ப­னைக்கு உண்டு. தொடர்­புக்கு: 009476 8148686. 

Enquiries / Listing Details : +94 21 221 7997