Land For Sale

காணி விற்­ப­னைக்கு

பரந்தன் சந்­தி­யி­லி­ருந்து 2 கிலோ மீற்றர் தொலை­வி­லி­ருக்கும் பூந­கரி வீதியில் வயல் காணி விற்­ப­னைக்கு உள்­ளது. தொடர்­புக்கு: 009476 6937687. 

 
 

Enquiries / Listing Details : +94 21 221 7997