கார் விற்பனைக்கு

பல்கலைக்கழக ஊழியரின் பாவனையில் உள்ள

Maruti Suuzuki Zen cstilo 2010
Dusky Brown -998cc
20,000 km showroom condition

விலை பேசி தீர்மானிக்கப்படும்.
0776579745

Enquiries / Listing Details : +94 21 221 7997