பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான விண்ணப்பங்கள்

2018ம் ஆண்டுக்குரிய கல்விப் பொதுத்தராதர உயர்தரப் பரீட்சைக்கு தோற்றிய மாணவர்களுக்கான பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான விண்ணப்பங்கள் Online மூலம் சிறந்த முறையில் செய்து தரப்படும்.

தொடர்புகளுக்கு,
85,மின்சார நிலைய வீதி யாழ்ப்பாணம் (பெருமாள் கோவிலுக்கு அருகில் )
0212217997,0766955925

Enquiries / Listing Details : +94 21 221 7997