மணமகன் தேவை

யாழிந்து வேளாளர், 1989, ரோகினி, 2 இல் செவ்வாய், MBBS Doctor, அழ­கிய மண­ம­க­ளுக்கு தகை­மை­யுள்ள மண­மகன் தேவை. அம்­பிக்கை திரு­ம­ண­சேவை, 69, 2/1, விகாரை லேன், கொழும்பு – 06. 009411 2363710, 009477 3671062.