மணமகன் தேவை

யாழிந்து வேளாளர் 1992 ஆம் ஆண்டு அச்­சு­வினி 5’ 5” 2 இல் சூரியன் செவ்­வா­யுள்ள International School Teacher ஆக தொழில் புரியும் மண­ம­க­ளுக்கு தகுந்த வெளி­நாட்டு மண­ம­கனை பெற்றோர் எதிர்ப்­பார்க்­கின்­றனர். தொடர்பு: சாய்­நாதன் திரு­ம­ண­சேவை – 009477 7355428.