மணமகன் தேவை

யாழிந்து வேளாளர், 1991, அனுசம், செவ்­வா­யில்லை, Doctor, Canada Citizen/ யாழிந்து வேளாளர், 1990, சித்­திரை 3, செவ்­வா­யில்லை, Engineer, Australia Citizen/ யாழிந்து வேளாளர், 1992, பூரட்­டாதி 2, எட்டில் செவ்வாய், Teacher உள்­நாடு, வெளி­நாடு தேவை/ யாழிந்து கோவியர், 1991, திரு­வோணம், பன்­னி­ரெண்டில் செவ்வாய், BBA, பட்­ட­தாரி வெளி­நாடு தேவை/ திரு­கோ­ண­மலை, இந்து குரு­குலம், 1992, திரு­வோணம், செவ்­வா­யில்லை BBA, பட்­ட­தாரி வெளி­நாடு தேவை/ திரு­கோ­ண­மலை, இந்து குரு­குலம், 1998, ஆயி­லியம், செவ்­வா­யில்லை, A/L, வெளி­நாடு தேவை/ திரு­கோ­ண­மலை, இந்து குரு­குலம், 1993, மிருக சீரிடம் 4, செவ்­வா­யில்லை, முகா­மைத்­துவ உத­வி­யாளர், வெளி­நாடு தேவை. சிவ­னருள் திரு­மண சேவை. 009476 6368056.