மணமகன் தேவை

யாழ்ப்­பாணம் R.C பெண் 1988 கனடா சிற்­றிசன் R.C மண­மகன் தேவை. 1989 R.C பெண் வங்­கியில் வேலை. வெளி­நாடு அல்­லது உள்­நாடு மண­மகன் தேவை. தொடர்­புக்கு: 078 5793308.