மணமகன் தேவை

யாழ். இந்து உயர் வேளாளர் 1978 உத்தரட் டாதி, 4 இல் செவ்வாய் உள்ள மணமகளுக்கு பொருத்தமான மணமகனை பெற்றோர் எதிர்பார்க்கின்றார்கள். தொடர்புக்கு: 009476 6661685, 001416 455 6017 Viber.