மணமகன் தேவை

இந்திய  வம்சாவளி 1981 கொழும்பில் தனியார் நிறுவனத்தில் Accounts Executive  ஆக பணிபுரியும் மணமகளுக்கு தகுந்தவ ரனை எதிர்பார்க்கின்றோம். சகல  விபரங்க ளுடன்  தொடர்பு கொள்ளவும். 009477 1287318 / 009476 9388121.