மணமகன் தேவை

திரு­கோ­ண­மலை, இந்து வேளாளர், 1993, அனுசம், செவ்­வா­யில்லை, Doctor, UK Citizen/ யாழிந்து வேளாளர், 1993, மூலம், எட்டில் செவ்வாய், Accountant, France Citizen/ யாழிந்து வேளாளர், 1989, விசாகம் 3, நான்கில் செவ்வாய், Teacher, Australia Citizen/ யாழிந்து வேளாளர், 1990, பூரம், செவ்­வா­யில்லை, Doctor, UK Citizen/ யாழிந்து வேளாளர், கார்த்­திகை, 1993, இரண்டில் செவ்வாய், Doctor, UK Citizen/ யாழிந்து வேளாளர், 1989, கேட்டை, நான்கில் செவ்வாய், Development Officer, Jaffna/ யாழ் திரு­கோ­ண­மலை, விஸ்­வ­குலம், 1989, மிரு­க­சீ­ரிடம்–2, Dental Doctor, Trincomalee. சிவ­னருள் திரு­மண சேவை. 009476 6368056 (Viber)