மணமகன் தேவை

கர­வெட்டி, இந்து வெள்­ளாளர், 1982, புனர்­பூசம், BSc, UK Citizen பெண்­ணிற்கு மண­மகன் தேவை. 2 இல் செவ்வாய். Profile: 26999. போன்: 011 2523127. WhatsApp: 009476 8466394, 009476 6688256.