மணமகன் தேவை

யாழிந்து உயர் வெள்­ளாளர் குலத்தைச் சேர்ந்த 1976 ஆம் ஆண்டு பிறந்த குடும்பப் பாங்­கான ஆசி­ரி­ய­ராக கடமை புரியும் பெண்­ணிற்கு யாழ்ப்­பா­ணத்தைச் சேர்ந்த தகுந்த வரனை பெற்றோர் எதிர்­பார்க்­கின்­றனர். தொடர்­புக்கு: Tel. 009477 3405951. Email: engchelvam@gmail.com