மணமகன் தேவை

Jaffna Town, இந்து, வெள்­ளாளர், 1980, பூசம், BSc, CIMA, Divorced பெண்­ணிற்கு மண­மகன் தேவை. 12 இல் செவ்வாய். Profile: 27318. Viber & WhatsApp: 009476 6688256.