மணமகன் தேவை

யாழ் இந்து வேளாளர் 1994 கார்த்திகை 2 ஆம் பாதம் செவ்வாய் இல்லை UK Citizen உள் நாடு /வெளி நாடு தேவை.
யாழ் இந்து வேளாளர் 1991 அத்தம் பன்னிரெண்டில் செவ்வாய் BSc,MBA Engineer Colombo.

சிவனருள் திருமண சேவை
0094766368056