மணமகள் தேவை

1989 இல் பிறந்த நட்சத்திரம் அச்சுவினி செவ்வாய் 5 இல் கிராம அலுவலகர் மணமகனுக்கு தனியார்/அரச உத்தியோகம் பார்க்கும் மணமகள் தேவை

கல்யாணமலை
0094217201005 / 0094212215434