மணமகன் தேவை

1989 இல் பிறந்த இந்து நட்சத்திரம் உத்தராடம் 4 ஆம் பாதம் கிரகபாவம் 28 1/2 பட்டதாரி வங்கி ஊழியர் மணமகளுக்கு நிரந்தர தொழில் புரியும் வடமராச்சி பிரதேச மணமகன் தேவை

கல்யாணமலை
0094217201005 / 0094212215434