மணமகன் தேவை

1986 இந்து நட்ச்சத்திரம் கார்த்திகை 2 ஆம் பாதம் செவ்வாய் 8 இல்.M B B S வைத்தியர் மணமகளுக்கு பொருத்தமான வைத்தியர் மணமகன் தேவை

“கல்யாணமலை”
0094217201005 /0094212215434