மணமகன் தேவை

யாழ் இந்து உயர் வேளாளர் 1975 B .Sc ஆசிரியையாக கொழும்பில் கடமையாற்றும் மனமகளுக்கு தகுதியான மணமகளை பெற்றோர் எதிர்பாக்கின்றனர்.

009478742378