மணமகள் தேவை

1991 இந்து நட்ச்சத்திரம் கார்த்திகை 2 கிரகபாவம் 40.5
உயரம் 5″6′
A/L சொந்த தொழில்
உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடு
தொடர்பு -கல்யாண மாலை
0094217201005,0094212215434