மணமகள் தேவை

இந்து வேளாளர் 1978 இல் பிறந்த தனியார் நிறுவனத்தில் Accountant ஆக பணிபுரியும் CIMA ,CPA சுவாதி நட்ச்சத்திரம் துலா ராசி மணமகனுக்கு தகுந்த மணமகளை பெற்றோர் எதிர்பாக்கின்றனர்.

0094775371464