மணமகள் தேவை

கிழக்கை பிறப்பிடமாகவும் கொழுப்பில் வசிக்கும் வயது 29 பரணி,தனியார் வங்கி.வயது 30 அவிட்டம் தனியார் கம்பெனி இந்து வேளாளர் மணமகன்மாருக்கு அழகிய பொருத்தமான மணமகளை பெற்றோர் உள்நாடு / வெளிநாட்டில் எதிர்பாக்கின்றனர்.

0094740321622 / 0094781436363