மணமகள் தேவை

யாழ் இந்து உயர் வேளாளர் 1985 கேட்டை Manager Bank Canada பட்டதாரி மணமகனுக்கு பட்டதாரி மணமகள் தேவை.Sponsor பண்ண முடியும்.Non R/C மணமகளும் விரும்பத்தக்கது.

0094770294866