மணமகள் தேவை

1986 இந்து நட்ச்சத்திரம் பூராடம் 3 ஆம் பாதம் கிரகபாவம் 35 1/2 செவ்வாய் 2 இல்.B.Sc Quantity Surveyor மணமகனுக்கு அழகிய படித்த மணமகளை எதிர்பாக்கின்றனர்

கல்யாணமலை
0094217201005 /0094212215434