மணமகள் தேவை

கன­டாவை நிரந்­தர வதி­வி­ட­மாகக் கொண்­ட­வரும் சட்­டத்­த­ர­ணி­யாக (Lawyer) பணி­பு­ரி­ப­வரும் திரு­வா­திரை நட்­சத்­தி­ரத்தைக் கொண்­ட­வரும் 32 வய­து­டைய யாழ். இந்து வேளாள குலத்தைச் சேர்ந்த மண­ம­க­னுக்கு நன்கு படித்த ஆங்­கிலம் சர­ள­மாகப் பேசக்­கூ­டிய மண­மகள் தேவை. தொடர்பு: 009421 2224113 / 009477 9006841 Sri Lanka