மணமகள் தேவை

கொழும்பை பிறப்­பி­ட­மாகக் கொண்ட 39 வய­து­டைய மண­ம­க­னுக்கு A/L படித்த நல்ல குண­மு­டைய மண­மகள் தேவை. உள்­நாடு, வெளி­நாடு விரும்­பத்­தக்­கது. 075 8570921, 071 8736774.