மணமகள் தேவை

யாழ் இந்து வெள்­ளாளர் 1983 கேட்டை, 7 இல் செவ்வாய், 60, சொந்­த­மாக கொழும்பில் ஸ்டூடியோ வைத்­தி­ருக்­கின்றார். சீதனம் பேசித்­தீர்­மா­னிக்­கலாம். A/L படித்த மண­ம­களை எதிர்­பார்க்­கின்றோம். 009477 6313991, 009411 2364533.