மணமகள் தேவை

யாழ். இந்து வெள்ளாளர் வயது 31 (சொந்தமாக டொல்பின் ரக வான் வைத்துள்ளார்) மணமகனுக்கு வடக்கு/ கிழக்கு பகுதியைச் சேர்ந்த மணமகளை பெற்றோர் எதிர்பார்க்கின்றனர். தொடர்பு க்கு: 009476 6735106.