மணமகள் தேவை

யாழ் இந்து வேளாளர், சதய நட்­சத்­திரம், 36 பாவ­முள்ள, UK இல் பணி­பு­ரியும், Doctor மக­னுக்கு தகுந்த மண­மகள் தேவை. 009476 4328969.