மணமகள் தேவை

யாழ். 1985 ஆம் ஆண்டு பிறந்த பரணி நட்­சத்­திரம். இந்து வெள்­ளாளர் U.A.E இல் கணக்­கியல் உத­வி­யா­ள­ராகக் கட­மை­யாற்றும் மக­னுக்கு பொருத்­த­மான மண­மகள் தேவை. வெளி மாவட்­டங்­களில் உள்­ள­வர்கள் சூரிய, செவ்வாய் ஜாதக பொருத்­தங்­க­ளுடன் விரும்­பப்­படும். தொழில் புரியும், வெளி­நாட்டு or உள்­நாட்டு தேவை. விப­ரங்­க­ளுடன் தொடர்பு கொள்க அல்­லது Email: செய்க. Groomtamil85@gmail.com