மணமகள் தேவை

வயது 30 வேளாளர் கனடா பூராடம் இஞ்­சி­னியர் பாவம் 80 செவ் 12 இலங்கை அல்­லது வெளி­நாட்டில் தேவை, வயது 33 கோவியர் மிரு­க­சீ­ரிடம்– 02 ரெலிகொம் இஞ்­சி­னியர் பாவம் 42 செவ் 4 இல் இலங்­கையில் அல்­லது வெளி­நாட்டில் தேவை. வயது 31 வேளாளர் கல்­வி­யற்­கல்வி ஆசி­ரியர் விசாகம் 04, வயது 31 பாவம் 51 மண­மகள் இலங்­கையில் or வெளி­நாட்டில் தேவை. தொடர்பு: 001647718542.