மணமகள் தேவை

யாழிந்து உயர் குரு­கு­லத்தைச் சேர்ந்த 1988 ஆம் ஆண்டு பூரம் நட்­சத்­தி­ரத்தில் 2 ஆம் பாதத்தில் பிறந்த, செவ்வாய்க் குற்­ற­மற்ற, கட்­டாரில் தொழில் புரி­கின்ற மண­ம­க­னுக்கு பெற்றோர் தகுந்த மண­ம­களை எதிர்­பார்க்­கின்றோம். தொடர்­புக்கு: 009477 9113009.