மணமகள் தேவை

இந்து உயர்­குலம் மலை­ய­கத்தை சேர்ந்த 1981 ஆம் ஆண்டு பிறந்த கௌரவ குடும்­பத்தைச் சேர்ந்த, சொந்த வியா­பாரம் செய்யும் மண­ம­க­னுக்கு உயர்­குலம், கௌரவ குடும்­பத்தைச் சேர்ந்த  மண­ம­களை எதிர்­பார்க்­கின்றோம். 009476 7159725.