மணமகள் தேவை

யாழ்.இந்து வெள்ளாளர் 1983 பிறந்த, கிரகபாவம் அற்ற, கட்டிட நிறுவனத்தை  நடாத்தும் மணமகனுக்கு மணமகள் தேவை. 076 7100089.