மணமகள் தேவை

யாழ் இந்து கௌரவ குடும்பத்தை சேர்ந்த லண்டன் பிரஜா உரிமை பெற்ற 1978 இல் பிறந்த அச்சுவினி நட்ச்சத்திரம் 4 ஆம் பாதம் கிரக பாவம்னு 53,8 இல் ஆட்சி பெற்ற செவ்வாய் உடைய மணமகனுக்கு மணமகள் தேவை.

0094771298159