மணமகள் தேவை

யாழ் உயர் குலத்தை சேர்ந்த 1979 இல் பிறந்த கத்தோலிக்க மதத்தை சேர்ந்த சூரிய செவ்வாயில் பிறந்த மணமகனுக்கு மணமகள் தேவை

0094773127498