மணமகள் தேவை

1990 இந்து நட்ச்சத்திரம் திருவாதிரை 2 ஆம் பாதம் 7 இல் செவ்வாய்
A /L தனியார் தொழில் புரியும் மணமகளுக்கு வெளிநாட்டு மணமகன் தேவை

கல்யாணமாலை
0094217201005 /0094212215434