மணமகள் தேவை

யாழ் வேளாளர் ரோமன் கத்தோலிக்க பிரபல வங்கி ஒன்றில் கடமையாற்றும் 30 வயதுடைய மணமகனுக்கு பொருத்தமான மணமகளை பெற்றோர் எதிர்பாக்கின்றனர்.

0094771145622