மணமகள் தேவை

33 வயதுடைய மணமகனுக்கு மணப்பெண் தேவை.இந்து மதம். கட்டாரில் வேலை செய்கிறார்.
நட்சத்திரம் பூராடம் -ஆசாரி. ஓரளவுக்கு நல்ல சாதி ஏற்கப்படும்.

0094773228539