House For Rent

வீடு வாடகைக்கு

நாச்சிமார் கோவிலடிக்கு முன்பாக 958/2 K .K .S வீதியில் சகல வசதிகளுடன் கூடிய மேல்மாடி வீடு வாடகைக்கு விடப்படும்.

(அரச தனியார் நிறுவனங்களுக்கு மட்டும்)

0094212225176 /0014166177127

Enquiries / Listing Details : +94 21 221 7997