House For Sale

வீடு விற்பனைக்கு

3 பரப்பு காணியில் சகல வசதிகளுடன் கூடிய வீடு இருபாலையில் அரசடி ஒழுங்கையில் உடனடியாக விற்பனைக்குண்டு.
விலை 25 லட்சம்

0094777617396

Enquiries / Listing Details : +94 21 221 7997