Others

வேலை வாய்ப்பு

புதி­தாக ஆரம்­பிக்­கப்­பட்­டுள்ள ஏற்­று­மதி, இறக்­கு­மதி தனியார் Export, Import Local Company இற்கு ஆண், பெண் அலு­வ­லக உத்­தி­யோ­கத்­தர்கள், ஊழி­யர்கள் அவ­சியம். கிளி­நொச்சி, யாழ்ப்­பாணம், மன்னார், திரு­கோ­ண­மலை, வவு­னியா, மட்­டக்­க­ளப்பு, புத்­தளம், கண்டி, கொழும்பு ஆகிய பிர­தே­சங்­களில் உள்ளோர் விண்­ணப்­பிக்­கலாம். அலு­வ­லக முகா­மை­யாளர் 45,000/=, உத்­தி­யோ­கத்­தர்கள் 35,000/= மேற்­பார்­வை­யாளர் 38,000/=, சாரதி நாள் 2500/=, பொதி­யிடல் ஊழி­யர்கள் 1500/=. 009477 2627442, 009476 0633946.