மணமகள் தேவை

கொழும்பை வசிப்­பி­ட­மா­கவும் கட்­டாரில் தொழில் பார்க்கும், மாத வரு­மானம் 200,000/= மேல் கிடைக்கும், சுவாதி நட்­சத்­திரம், துலா ராசி 17.04.1992 பிறந்­தவர். நல்ல குண­மான, சிவந்த மண­ம­களை பெற்றோர் எதிர்­பார்க்­கிறோம். 009411 2478071, 009472 7075550.