மணமகள் தேவை

தந்தை இந்து வேளாளர், தாய் குரு­கு­லத்தைச் சேர்ந்த ஜேர்­ம­னியில் நிரந்­தர வதி­வு­ரி­மை­யுடன் IT நிறு­வ­னத்தில் Business Analyst ஆக பணி­பு­ரியும் 37 வய­து­டைய, Fair 5’ 6” உய­ர­மு­டைய குற்­ற­மற்ற 07 இல் செவ்வாய் உள்ள மண­ம­க­னுக்கு பெற்றோர் தகுந்த மணப்­பெண்ணை எதிர்­பார்க்­கின்­றனர். தொடர்­பு­க­ளுக்கு: 009477 0248835.