Others

Vacancy

அலு­வ­லக நிர்­வாக ஊழி­யர்கள் (Girls) தேவை. MS Office அறி­வுடன் அனு­பவம் இருத்தல் வேண்டும். சுய­வி­ப­ரக்­கோவை அண்­மையில் எடுத்த புகைப்­ப­டத்­துடன் ஈமெயில் செய்க. Zahra International இல. 96, புதிய சோனகத் தெரு. கொழும்பு–12. Email: info@zahraint.com